Woningbeoordeling:
stersterstersterster half 8,3 uit 10 | 63 beoordelingen
Menu

Disclaimer

Huis in de Tuin (Alreba BV) (Kamer van Koophandel: 79087433), hierna te noemen HIDT, verleent u hierbij toegang tot www.huisindetuin.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Huis in de Tuin behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
Huis in de Tuin spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Huis in de Tuin.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Huis in de Tuin nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Huis in de Tuin. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Huis in de Tuin, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Advies nodig?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een mantelzorgwoning? De adviseurs van Huis in de Tuin staan altijd voor u klaar.

Wilt u meer weten over mantelzorgwoningen?